Offer | Need | All

กระ -USD 0

Publish Date: 11-01-2018 10:25:07 | Contact name: skindeal | Location: THAILAND | 1 times displayed |Q Switch Laser เป็นเลเซอร์ในกลุ่มที่ใช้รักษา ฝ้า กระ ปาน ลบรอยแผลเป็นและรอยสัก ซึ่งเห็นผลดีกว่า IPL หลักการคือ เป็นการปล่อยพลังงานแสงออกมาเพื่อทำให้เซลล์เม็ดสีแตกตัว


Share  
    | Report bad use or Spam

Contact skindeal: กระ

*

*

*Send me an email with links to manage my Ad

Related Ads